Da bi projekt bio realiziran
što kvalitetnije investitor angažira
nadzor nad izvođenjem radova.
NADZOR
nadzor_9

Da bi projekt bio realiziran što kvalitetnije investitor angažira nadzor nad izvođenjem radova.

Bavimo se pružanjem usluga stručnog i projektantskog nadzora nad izvođenjem radova krajobraznog uređenja. S jednakom brigom nadzirali smo radove izvođenja projekata koje su radili drugi projektanti krajobraznog uređenja kao i naše projekate.

Kao nadzor vodimo računa da se radovi izvode u cijelosti prema projektu poštujući dimenzije, materijale, količine, biljne vrste. Nadzirući kontroliramo izvođača da tijekom radova ne bi došlo do greške u postavkama bitnim za projekt i vodimo računa da ne bi štedio na količini i kvaliteti materijala.

Tijekom izvođenja na terenu se dešavaju odstupanja u odnosu na projekt i potrebno je izvršiti određene izmjene u projektu.

U tim slučajevima kao nadzor predlažemo stručno rješenje da bi realizacija projekta bila što bolja. U slučaju potrebe za otklanjanje nedostataka dajemo naloge izvođaču.