Svaka prirodna situacija je jedinstvena,
a osnovni princip našeg djelovanja
je očuvanje i uklapanje u postojeće
prirodne i kulturne krajobrazne
vrijednosti.
PROJEKTIRANJE
Projektiranje krajobraznog uređenja
2008_marijan

Bavimo se krajobraznim projektiranjem raznolikih prostornih zadataka od oblikovanja privatnog vrta, dječjeg igrališta, parka, okoliša u stambenom naselju, rekreacijskih i sportskih površina, groblja, do velikih prostornih kompleksa kao što su zelenilo uz prometnice, parkovi prirode, nacionalni parkovi itd.

Svaka prirodna situacija je jedinstvena, a osnovni princip našeg djelovanje je očuvanje i uklapanje u postojeće prirodne i kulturne krajobrazne vrijednosti. Polazište našem radu je geodetska snimaka terena.

Projektiranju prethodi analiza stanja svih bitnih elemenata na samoj lokaciji i u neposrednoj okolini te prikupljanje i analiza svih podataka vezanih uz želje i potrebe investitora. Nakon analize pristupamo izradi jednog ili više idejnih rješenja.

Rješenje nastaje na temelju dobivenog utiska odnosno atmosfere koju želimo rješenjem stvoriti. Kada investitor prihvati idejno rješenje pristupa se izradi tehničke dokumentacije u obliku prikladnom za izvođenje radova, odnosno izradi glavnog ili izvedbenog projekta.

Projektiranje sustava automatskog navodnjavanja
navodnjavanje1

Da bi se travnjak i biljke na uređenim zelenim površinama mogle pravilno razvijati nužno je redovito zalijevanje optimalnom količinom vode.

Kao konzultanti surađujemo sa projektantom vanjskog vodovoda i kanalizacije u fazi definiranja koncepcije vodoopskrbne mreže kako bi se osigurala potrebna količina vode za navodnjavanje uređenog vrta. Izrađujemo projekte sustava automatskog navodnjavanja zelenih površina usklađene s projektom vodovoda i kanalizacija, a pravilnim odabirom načina zalijevanja prilagođene projektu krajobraznog uređenja.

Projekt se sastoji od grafičkog prikaza zona navodnjavanja, glavnih trasa podzemnih cjevovoda i glavnih komponenti automatike sustava, a tehnički dio projekta sadrži popis opreme, opis svih radova na postavljanju sustava i izračun količina.